مجتمع گلخانه ای آوه


16

اجرای عملیات گازرسانی فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه

اجرای عملیات گازرسانی فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه
به دنبال تکمیل شبکه گاز فاز اول عملیات گازرسانی فاز دوم نیز اجرایی گردید که هم اکنون پس از تکمیل لوله گذاری خیابانها با تأسیس ساختمان ایستگاه فشارشکن ، گاز فاز دوم مجتمع تا پایان تابستان وصل خواهد شد .
تعداد مشاهده خبر: (291)
گروه خبر: اخبار شهرک
کد خبر: 82