مجتمع گلخانه ای آوه


16

تکمیل شبکه گازرسانی فاز اول شهرک گلخانه ای آوه

تکمیل شبکه گازرسانی فاز اول شهرک گلخانه ای آوه
با پیگیری مجدانه مدیریت شرکت کهن دشت آوه جناب آقای مهندس خلیلی طهرانی عملیات گازرسانی به کلیه واحدهای فاز اول مجتمع آوه انجام شد که بی شک تاثیر به سزایی در رونق روزافزون و تولیدات آن خواهد داشت .
تعداد مشاهده خبر: (265)
گروه خبر: اخبار شهرک
کد خبر: 81