مجتمع گلخانه ای آوه


07

پایان مرحله اول برق رسانی و آب رسانی فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه

پایان مرحله اول برق رسانی و آب رسانی فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه

مرحله اول نصب شبکه برق و لوله کشی آب فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه به پایان رسید ، مدیریت شهرک گلخانه ای آوه اتمام عملیات زیربنایی  برق رسانی ، آبرسانی  و خیابانکشی کلیه قسمتهای  A ,B را که بیش از40% از مساحت کل پروژه را شامل میگردد تا پایان سال جاری  پیش بینی مینمایند.

تعداد مشاهده خبر: (4294)
گروه خبر: اخبار شهرک
کد خبر: 7