مجتمع گلخانه ای آوه


20

شرایط فروش قطعات فاز دوم شهرک گلخانه ای به زودی اعلام خواهد شد.

 با تکمیل مراحل واگذاری قطعات طی سه ماه اخیر، به زودی شرایط فروش قطعات فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه اعلام خواهد شد. متقاضیان همچنان می توانند جهت بازدید از شهرک با هماهنگی مدیریت فروش به دفتر شهرک مراجعه و از نزدیک به بررسی شرایط شهرک بپردازند.

تعداد مشاهده خبر: (2170)
کد خبر: 11