|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 09 مهر 1399
مقالات تخصصی
تجربه عملیاتی کشت فلفل رنگی در شهرک تجربه عملیاتی کشت فلفل رنگی در شهرک

1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ اوایل دی ماه تا نیمه بهمن -  اوایل تیر تا اوایل مرداد 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  بین 28-32 و در شب  بین 15-18 3) ...

تجربه عملیاتی کشت بادمجان در شهرک تجربه عملیاتی کشت بادمجان در شهرک

1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ بین مرداد تا شهریور و بهمن ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  دما بیشتر از 30 و در شب کمتر از 18 نشود 3)    فاصله&nb...

تجربه عملیاتی کشت گل رز در شهرک تجربه عملیاتی کشت گل رز در شهرک

1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ اسفند ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  بین 22تا 24  و در شب بین 15 تا 17 3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا ...

تجربه عملیاتی کشت گوجه فرنگی در شهرک تجربه عملیاتی کشت گوجه فرنگی در شهرک

1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ اوایل تیر ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  دما بیشتر از 25 و در شب کمتر از 18 نشود 3)    فاصله  زمانی بین کاش...

تجربه عملیاتی کشت خیار در شهرک تجربه عملیاتی کشت خیار در شهرک

1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ بین مرداد تا شهریور و بهمن ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  دما بیشتر از 30 و در شب کمتر از 18 نشود 3)    فاصل...

نکات قابل توجه در کشت خیار گلخانه ای نکات قابل توجه در کشت خیار گلخانه ای

انتخاب زمان کشت خيار قبل از هر اقدامی در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبيل آمار هواشناسی منطقه نظرات و تجربيات مهندسين کشاورزی و کشاورزان با تجربه و مهمترين مورد قيمت اين محصول در بازار کسب کرده و آنگاه زمان کشت را انتخاب نماييد زيرا زما...

سازه گلخانه سازه گلخانه

يك گلخانه، وسيله اي براي تغيير محيط اطراف گياهان، جهت بهبود شرايط رشد فراهم مي كند.گلخانه ها در چند مورد قابل استفاده اند. بعضي از گلخانه ها براي عمليات ساليانه مورد استفاده قرار مي گيرند، درحاليكه بعضي از آنها فقط براي پرورش گياهان در فصلهاي بهار و ...

موضوع گرمایش در گلخانه موضوع گرمایش در گلخانه

محيط گلخانه معمولاً به وسيله هواي داغ، آب داغ يا بخار گرم مي شود. گاهي اوقات گرما به صورت تكميلي توسط گرمكن هاي الكتريكي تامين مي شود. انتخاب منبع حرارتي بايد با توجه به هزينه اوليه تجهيزات و هزينه عملياتي انجام گيرد. گرمكن هاي الكتريكي هزينه اوليه ك...