|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles

تجربه کشت

تجربه مالکین گلخانه ها در کشت ومحصولات گلخانه ای در شهرک گلخانه ای اوه
17
تجربه عملیاتی کشت فلفل رنگی در شهرک
چکیده: 1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ اوایل دی ماه تا نیمه بهمن -  اوایل تیر تا اوایل مرداد 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  بین 28-32 و در شب  بین 15-18 3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چند روز است ؟ 70 روز 4)   &nb... ادامه »
17
تجربه عملیاتی کشت بادمجان در شهرک
چکیده: 1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ بین مرداد تا شهریور و بهمن ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  دما بیشتر از 30 و در شب کمتر از 18 نشود 3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چند روز است ؟ 70 تا 90 روز 4)    طول دوره مفی... ادامه »
17
تجربه عملیاتی کشت گل رز در شهرک
چکیده: 1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ اسفند ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  بین 22تا 24  و در شب بین 15 تا 17 3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چندمدت است ؟ 4 تا 6 ماه 4)    طول دوره مفید برای برداشت محصول چه مد... ادامه »
17
تجربه عملیاتی کشت گوجه فرنگی در شهرک
چکیده: 1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ اوایل تیر ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  دما بیشتر از 25 و در شب کمتر از 18 نشود 3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چند روز است ؟ 100 -90 روز 4)    طول دوره مفید برای برداشت محصو... ادامه »
17
تجربه عملیاتی کشت خیار در شهرک
چکیده: 1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟ بین مرداد تا شهریور و بهمن ماه 2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟ در روز  دما بیشتر از 30 و در شب کمتر از 18 نشود 3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چند روز است ؟ بستگی به فصل کشت و ارقام محصول  بین 40 ... ادامه »