|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles

صنعت کشاورزی

 

12
تهران و تفليس خواهان حمايت جدي از فعالان بخش خصوصي بويژه در امر كشاورزي هستند
چکیده: نشست مشترك بخش خصوصي كشاورزي، دامداري و دامپروري ايران و گرجستان با حضور 'صادق خليليان' وزير جهاد كشاورزي ايران و' زازا گوروزيا' وزير كشاورزي گرجستان ، در تفليس برگزار شد.به گزارش ايرنا ، در اين نشست گزارش كاملي از توانمندي هاي بخش كشاورزي ، دامپروري و دامداري ايران به فعالان بخش كشاورزي گرجستان ارايه شد تا از ظرفيت هاي كشاورزي ايران مطلع شوند. به ... ادامه »