|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles

(آرشیو نویسنده admin)

12
شرایط فروش قطعات فاز 2 برای  اردیبهشت 1392
چکیده: بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت کهن دشت آوه مورخ اول اردیبهشت ماه سال 1392،  شرایط پرداخت به قرار زیر در نظر گرفته شد. ::: مبلغ 70 میلیون تومان نقداً در هنگام تنظیم سند از سوی خریدار پرداخت می گردد. ::: مبلغ 45 میلیون تومان طی یکسال از تاریخ تنظیم بیع نامه به روش زیر پرداخت می گردد : تعیین شرایط پرداخت مانده مبلغ، با توافق طرفین و در هنگام ... ادامه »