|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles
06

وزیر جهاد کشاورزی در چناران عنوان کرد: توسعه کشت های گلخانه ای برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در چناران عنوان کرد: توسعه کشت های گلخانه ای برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی
بخش عمده تسهیلات صندوق توسعه ملی به توسعه کشت گلخانه ای اختصاص یافته است

وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم بازدید از مراحل پیشرفت ساخت 2 طرح واحد تولید نهال گلخانه ای هیدروپونیک و نهالستان مالینگ در شهرستان چناران با اعلام این مطلب به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت:بخش عمده تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای توسعه سرمایه گذاری به بخش کشت گلخانه ای سوق داده ایم.

محمود حجتی با اشاره به محدودیت منابع آبی یکی از راه های صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی را توسعه کشت های گلخانه ای عنوان کرد و افزود:وضعیت خراسان رضوی در این بخش از سایر مناطق کشورضعیف تر است اما بر اساس طرحی که در این وزارتخانه دیده شده است میزان کشت گلخانه ای در استان از 110 هکتار فعلی به 1000 هکتار در 2 سال آینده افزایش خواهد یافت.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شرکت شهرک های کشاورزی در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود گفت: سعی کردیم ظرف یک سال گذشته این شرکت ها را با اختصاص ردیف اعتباری فعال کنیم.


تعداد مشاهده خبر: (554)
گروه خبر: اخبار کشاورزی
کد خبر: 73
  • وزیر جهاد کشاورزی در چناران عنوان کرد: توسعه کشت های گلخانه ای برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی