|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles
10

موضوع گرمایش در گلخانه

موضوع گرمایش در گلخانه

محيط گلخانه معمولاً به وسيله هواي داغ، آب داغ يا بخار گرم مي شود. گاهي اوقات گرما به صورت تكميلي توسط گرمكن هاي الكتريكي تامين مي شود. انتخاب منبع حرارتي بايد با توجه به هزينه اوليه تجهيزات و هزينه عملياتي انجام گيرد. گرمكن هاي الكتريكي هزينه اوليه كمي داشته اما معمولاً هزينه عملياتي بسيار بالايي دارند. گرمايش به وسيله آب داغ يا بخار از لحاظ هزينه نصب گران است؛ اما هزينه عملياتي كمي دارد. گرمايش به وسيله هواي داغ با استفاده از گاز طبيعي يا نفت به عنوان سوخت به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. زغال سنگ و چوب هم مي تواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد. البته هر كدام به مديريت دقيقي نيازمند است.
بايد توجه داشت كه هرنوع گرمكن احتراقي براي جلوگيري از انباشت گازهاي نامطلوب، كه موجب از بين رفتن گياهان مي شود، دريچه اي به خارج گلخانه داشته باشد.
بهترين گرمايش در حالتي انجام مي شود كه از كف صورت گيرد؛ چرا كه به طور طبيعي هواي گرم به سمت بالا مي رود. گياهان اغلب داراي دماي مخصوص متوسطي براي رشد ايده آل مي باشند. در جدول زير محدوده هاي دمايي توصيه شده براي چندين محصول متداول گلخانه اي آمده است. دماي شبانه داراي بيشترين اهميت است. با اين وجود دماي روزانه بالا مي تواند موجب از بين رفتن محصولات گلخانه شود.
دماي روزانه و شبانه توصيه شده براي چند محصول متداول گلخانه اي

دماي روزانه و شبانه توصيه شده براي چند محصول متداول گلخانه اي

محصول دمای شب - فارنهایت دمای روز - فارنهایت
گوجه فرنگي 66 - 60 80 - 70

کاهو

55 78 - 70
خیار 65 80
فلفل 62 80 - 70
گل داودی 63 - 62 80 - 75
گل شمعدانی 60 - 55 75 - 70


 

تعداد مشاهده خبر: (5308)
گروه خبر: مقالات
کد خبر: 2
  • موضوع گرمایش در گلخانه