|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles
17

تجربه عملیاتی کشت فلفل رنگی در شهرک

تجربه عملیاتی کشت فلفل رنگی در شهرک
1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟
اوایل دی ماه تا نیمه بهمن -  اوایل تیر تا اوایل مرداد

2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟
در روز  بین 28-32 و در شب  بین 15-18

3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چند روز است ؟
70 روز

4)    طول دوره مفید برای برداشت محصول چه مدتی است ؟
حدود 12 تا 14 ماه

5)    آفات و بیماریهای شایع محصول و روشهای مبارزه با آنها چیست ؟
•    سفیدک حقیقی که سطح برک را آسیب میزند و با کنترل دما و  رطوبت  و سمپاشی قارچ کش قابل رفع است
•    مگس سفید  که پشت برگ و ساقه گیاه را در گیر میکند  و با  حشره کش و سمپاشی قابل رفع می باشد
•    تریت  که به گل گیاه حمله میکند که با توری  ضد حشره و سمپاشی قابل کنترل است

6)    میزان برداشت سالانه به صورت میانگین در هر متر مربع چند کیلو است ؟
12-15 کیلو گرم  و هر کیلو  میانگین با قیمت  2800 تا 3800 وارد بازار مصرف میشود

7)    برای این نوع  محصول کشت  هیدروپونیک مناسب است یا کشت خاکی ؟
کشت خاکی  توصیه میشود برای این محصول

8)    تاسیسات مورد نیاز برای کشت گلخانه ای  کدام  است ؟
•    هیتر             لازم
•    شیدینگ و پرده انرژی سیوینگ                بهتر است باشد
•    سیستم  خنک کننده                بهتر است باشد
•    اتوماسیون              لازم  است
•    مه پاش             نیازی نیست
تعداد مشاهده خبر: (2789)
کد خبر: 17
  • تجربه عملیاتی کشت فلفل رنگی در شهرک