|     |  ورود به سايت |
چهارشنبه 15 مرداد 1399
DnnForge - NewsArticles
17

تجربه عملیاتی کشت گوجه فرنگی در شهرک

تجربه عملیاتی کشت گوجه فرنگی در شهرک
1)    بهترین زمان برای کاشت محصول  چیست ؟
اوایل تیر ماه

2)    چه برای  برای رشد گیاه مطلوب می باشد ؟
در روز  دما بیشتر از 25 و در شب کمتر از 18 نشود

3)    فاصله  زمانی بین کاشت تا اولین برداشت چند روز است ؟
100 -90 روز

4)    طول دوره مفید برای برداشت محصول چه مدتی است ؟
حدود 9 ماه

5)    آفات و بیماریهای شایع محصول و روشهای مبارزه با آنها چیست ؟
•    مگس مینوز  که سطح برک را آسیب میزند و با نصب توری و احداث اتاقک ورودی و نصب فن دمنده قابل رفع است
•    مگس سفید  که پشت برگ و ساقه گیاه را در گیر میکند و با نصب توری و احداث اتاقک ورودی و نصب فن دمنده قابل رفع می باشد
•    پروانه مینوز که تمام قسمتهای  گیاه را بجز ریشه آسیب میزند  و با استفاده از قرنطینه کردن گلخانه و استفاده از نشا سالم برای کشت و تله نوری و فرمونی قابل پیشگیری  مباشد ضمن اینکه مضرر ترین آفت برای گلخانه گوجه فرنگی می باشد


6)    میزان برداشت سالانه به صورت میانگین در هر متر مربع چند کیلو و قیمت میانگین در سال گذشته چقدر است ؟
35-30 کیلو گرم  در هر متر مربع

7)    برای این نوع  محصول کشت  هیدروپونیک مناسب است یا کشت خاکی ؟
کشت خاکی

8)    تاسیسات مورد نیاز برای کشت گلخانه ای  کدام  است ؟
•    هیتر              لازم
•    شیدینگ و پرده انرژی سیوینگ                بهتر است باشد
•    سیستم  خنک کننده                        لازم
•    اتوماسیون                       لازم
•    مه پاش                    نیازی نیست
تعداد مشاهده خبر: (2857)
کد خبر: 14
  • تجربه عملیاتی کشت گوجه فرنگی در شهرک